INFORMATION 

Prislista 2023/2024

Hyra

Uppvärmd lokal 600kr/m2.

Utomhus 300kr/m2

(Längd + 0,5m x bredd + 0,5m) 

Vattenskoter inkl trailer 5000 kr inklusive skrovspolning

Sjösättning eller upptagning,  från båtramp inkl transport till Båthallen, max 5 km

Båt mindre än 6 m      1000kr

Båt                6-8 m   1200 kr

Båt över          8 m    1400 kr

Bottentvätt

Båt mindre än 6m   625kr

Båt                 6-8 m   850kr

Båt över           8 m   1000kr      

Polering

Lämnas på offert

Bottenmålning

Bottenmålning+färg <5 m 2600kr

Bottenmålning+färg <6 m 2900kr

Bottenmålning+färg <7 m 3600kr

Bottenmålning+färg <8 m 4800kr

Förvaring båttrailer inomhus, över sommaren 1200kr/säsong

Laddning av batteri, inkl elförbrukningen 400 kr/tillfälle

Övrigt arbete enligt offert

Alla priser är inklusive Moms

Försäkringar

Våra ekonomibyggnader är försäkrade.

Hyresvärden har ansvarsförsäkring.

Hyresgäst ansvarar och bekostar försäkring för eget uppställt objekt.

Ver. 2023-04-01

Kameraövervakning och Policy


Information om kameraövervakningen
Varför använder vi kameraövervakning?
Lagret i Sankt Anna AB (nedan kallat Lagret) använder kameraövervakning med syftet att förebygga och
försvåra: brottsliga gärningar inom byggnader där vi bedriver verksamhet, skydda personal och besökare
samt företagets och kunders egendom från brott och olyckor.
Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?
- Övervakning och inspelning av video inom företagets områden
Syftet med detta är att upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig
aktivitet så som stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande
arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av brott
som skadegörelse, stöld eller hot och våld. Övervakningen fyller också en funktion för att stävja vistelse
av obehöriga i och kring fastigheterna samt som visuellt stöd för Lagrets interna larmcentral.
Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning.
Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.
- Lagring av specifika inspelningar och händelser
Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för
vidare befordran till polismyndighet.
Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av “rättslig skyldighet” när vi lagrar och vidarebefordrar
uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.
- Kategorier av personuppgifter
Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål.
Lagret säljer eller förmedlar inga uppgifter.
Vem har tillgång till kameraövervakningen?
Tillgången till Lagrets kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga ägare till Lagret.
Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.
Hur länge sparas inspelat material?
Inspelat material sparas normalt i 14 dagar men som längst i 90 dagar för särskilt skyddsvärda objekt.
Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är
bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.
Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där
tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer.
Säkerhetsavdelningen
Lagret i Sankt Anna AB

.


 

 

© Copyright Lagret i Sankt Anna AB